Trong tình hình thị trường tuyển dụng ngày càng cạnh tranh như hiện nay tìm được ứng viên vừa ý cho một vị trí là một điều không hề dễ dàng.

Chúng ta hãy xem xét các yếu tố sau:

1. Cam kết của doanh nghiệp:

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng lương là yếu tố quyết định trong việc tuyển dụng. Nhưng việc chốt thương lượng không chỉ đơn giản là tiền, đó còn là những cam kết của doanh nghiệp cho sự thành công của ứng viên. Không một nhân sự cấp cao nào lại muốn nhận một công việc mà mình bị xuống cấp hoặc bị đặt trong tình hình khó khăn của doanh nghiệp.

 

2. Thực trạng công việc:

Mong muốn chốt được thương lượng với ứng viên, nhiều quản lý đã thể hiện mặt tích cực, bức tranh màu hồng của công việc. Tuy nhiên, đây cũng là sai lầm vì những nghiên cứu cho thấy thực trạng thực tế của công việc cả về cơ hội và thách thức của vị trí sẽ đưa đến kết quả đồng ý cao hơn từ ứng viên. Sự hài lòng càng cao sau khi nhận việc, thì tỷ lệ thay đổi nhân sự càng thấp.

 

3. Quản lý trực tiếp:

Có một sự  thật là hầu hết nhân viên không rời công việc mà họ rời bỏ quản lý của mình. Một người quản lý trực tiếp không có khả năng không chỉ làm công việc của họ trở nên tồi tệ mà họ còn phá hủy thành tích hoặc kết quả công việc tương lai của ứng viên

 

4. Lương và phúc lợi:

Công ty nên trả bao nhiêu để có được ứng viên tốt nhất? Bên cạnh việc cân nhắc mức độ cạnh tranh thị trường cho vị trí và những mức lương mong muốn, còn có một mốc quan trọng khác là mức chi trả cho những vị trí hiện thời khác tại công ty. Điều này luôn đòi hỏi sự sáng tạo trong việc thiết kế khung lương, thưởng, và những khuyến khích dài hạn ví dụ như cho mua cổ phiếu giới hạn.