• Quản lý tiền lương.

 • Quản lý thuế thu nhập cá nhân.

 • Quản lý bảo hiểm.

 • Quản lý lao động.

 • Tìm kiếm ứng viên.

 • Chọn lọc hồ sơ ứng viên.

 • Phỏng vấn.

 • Giới thiệu ứng viên.

 • Tư vấn nhân sự.

 • Tư vấn thủ tục cho lao động người nước ngoài:

 • Giấy phép lao động.

 • Gia hạn thị thực (visa).

 • Thẻ tạm trú.

 • Tìm kiếm ứng viên.

 • Quảng cáo tuyển dụng.

 • Quảng cáo thương hiệu.